Social Tools – aplikacje społecznościowe

Aplikacje społecznościowe – Facebook, Google Plus, NK

+1 to narzędzia promujące konkretną treść, które od pewnego czasu można wykorzystywać również do wyróżniania swoich wpisów na serwisie Google plus. Dzięki nim możesz udostępnić rekomendowaną treść lub informację wybranym osobom w swoich kręgach.  Aby oznaczyć dowolny link znaleziony w internecie oraz dołączyć go do swojego strumienia na Google + wystarczy:

  1. Kliknąć przycisk +1.
  2. Następnie kliknąć pole Udostępnij w Google+.
  3. Dodać dowolny komentarz do udostępnianej treści.
  4. Wybrać kręgi lub osoby, którym ma zostać udostępniona treść.
  5. Kliknąć przycisk Udostępnij.

Co ciekawe, nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem usługi Google+, możesz używać przycisku +1 do publicznego rekomendowania stron w internecie i wyszukiwarce Google.

Kto zobaczy Twoje udostępnienia?

Mimo że Twoje +1-ki są ogólnie dostępne, Google analizuje Twoje powiązania społecznościowe, aby określić, komu wyświetlić informacje dotyczące Twoich rekomendacji oraz które informacje mogą być odpowiednie dla Ciebie. Twoje powiązania społecznościowe obejmują między innymi osoby na liście czatu Gmaila, listę adresową e-mail, osoby w kręgach Google+.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do rekomendacji określonych osób, możesz dodać te osoby do jednej z powyższych grup. Analogicznie, jeżeli nie chcesz widzieć rekomendacji danej osoby, możesz usunąć tę osobę z odpowiedniej grupy.

Fakt, że widzisz czyjeś rekomendacje, nie oznacza, że dana osoba będzie widziała Twoje. Może się także zdarzyć, że zobaczysz adnotacje +1 osób, których nie znasz. Co więcej także Twoje kliknięcia przycisków +1 mogą być wyświetlane osobom spoza kręgu Twoich powiązań społecznościowych.

Categories: Google+

Leave a Reply