Social Tools – aplikacje społecznościowe

Aplikacje społecznościowe – Facebook, Google Plus, NK

Co można zrobić, gdy ruch w aplikacji jest zmienny – początkowo niewielki, a później drastycznie wzrasta? Czy da się jakoś uniknąć przeciążenia serwerów i utrzymać płynność nie przepłacając za taką usługę?

Można! Wystarczy tylko umieścić aplikację w chmurze!

Jedną z największych zalet chmury jest skalowalna infrastruktura, dzięki której technologia ta pozwala na elastyczną optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów. Oznacza to, że system sam automatycznie „reaguje” na zmieniający się w aplikacji ruch i dostosowuje moc obliczeniową do potrzeb użytkowników. Chmura pozwala  uniknąć sytuacji, gdy wystąpi przeciążenie zasobów serwera, bowiem moc obliczeniowa automatycznie dostosowuje się do potrzeb danego klienta. Nie bez znaczenia są też czynniki czysto ekonomiczne. W przypadku chmur klienci płacą tylko i wyłącznie za te zasoby, które faktycznie wykorzystali.

Na bazie chmury pracuje wiele dostępnych aplikacji, z których dużą popularnością cieszą się te, tworzone na platformie Google AppEngine. Takie narzędzia korzystają z tej samej technologii, co pozostałe usługi Google i mogą łączyć funkcjonalności poszczególnych produktów Google, ale również rozszerzać je, czy też działać zupełnie niezależnie Platforma umożliwia programowanie w trzech językach – java, python oraz go i jest bezpłatna w ramach określonego limitu.

Aplikacje społecznościowe w chmurze

Dość ciekawie przedstawiają się gry społecznościowe, tworzone specjalnie pod rozwiązania cloudowe. Takie aplikacje nie wymagają od użytkownika posiadania komputerów wyposażonych w najnowszej generacji karty graficzne czy wydajne procesory. Wysokiej jakości obraz oraz poszczególne moduły gry ładowane są za pomocą pracujących w chmurze serwerów, co w korzystny sposób wpływa na obciążenie i wydajność sprzętu.

Równie ciekawe rozwiązania oferuje Chmura w przypadku tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality). Technologia ta pozwala na „wzbogacenie” realnego obrazu o nowe elementy – podpisy, mapy, a nawet wirtualne instrukcje obsługi. By tego doświadczyć wystarczyć nakierować kamerę podłączoną do komputera lub telefon na odpowiedni przedmiot lub specjalny kod i włączyć aplikację obsługującą Augmented Reality.

Categories: Aplikacje

Leave a Reply