Social Tools – aplikacje społecznościowe

Aplikacje społecznościowe – Facebook, Google Plus, NK

Strona czy aplikacja nie będzie w pełni interaktywna, jeżeli podczas jej projektowania, pod uwagę nie zostanie wzięty aspekt funkcjonalności, jakim jest user experience. Wyznacznikiem do tworzenia produktów z wysokim UX powinno być przemyślenie ich funkcji, które bezpośrednio wpływały będą na mechanikę działania oraz wszystkie doświadczenia użytkownika związane z korzystanie z produktu w czasie rzeczywistym.

 

Projektowanie w oparciu o wytyczne User experience to coś więcej niż tylko Web usability. Interakcja ma dostarczać użytkownikowi pozytywnych wrażeń poprzez atrakcyjne i ergonomiczne połączenie ciekawej szaty graficznej z funkcjonalną, użyteczną i intuicyjną nawigacją aplikacji internetowej. Nieodłącznym elementem UX jest projektowanie interakcji, polegające na tworzeniu funkcjonalnych systemów, tak pod kątem oprogramowania jak i interfejsu użytkownika, których mechanika działania została opracowana w oparciu o analizę wymagań użytkowników oraz priorytetyzacji wskazanych funkcjonalności. Trudno jest wskazać jedną naczelną zasadę user experience, że względu na fakt, że taka po prostu nie istnieje. Użyteczność będzie się różniła w odniesieniu do poszczególnych produktów internetowych i tego, czy mają one głównie służyć użytkownikom. User exerioence w odniesieniu do aplikacji ma na celu zwiększenie egronomii ich użytkowania, natomiast w odniesieniu do stron produktowych atrakcyjne zaprezentowanie treści.

 

Niezależnie jednak od przeznaczenia produktu informatycznego, zawsze musi on spełniać cele użytkowników – a więc dostarczać im pozytywnych wrażeń oraz wspierać procesy biznesowe i marketingowe firmy, do której dany produkt należy.

 

Categories: Facebook

Leave a Reply