Social Tools – aplikacje społecznościowe

Aplikacje społecznościowe – Facebook, Google Plus, NK

Textingly Tab W skrócie: Aplikacja pozwala na wymianę wiadomości oraz prowadzenie wirtualnego chatu z poziomu facebookowego fanpage. Szerzej: Textingly daje możliwość administratorom fanpage możliwość wymiany tekstowych informacji z fanami profilu. Aplikacja przydatna jest w szczególności, gdy profil ma charakter produktowy. Pozwala ona ponadto na tworzenie bazy kontaktowej, zbierając dane  użytkowników (np. nr telefonów), umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie kampanii promocyjnej, [...]

Categories: Aplikacje, Facebook